SIERPIEŃ 2016 - 2016 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

SIERPIEŃ 2016

W sierpniu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (tj. o 50 więcej niż w sierpniu 2015 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (o 2 więcej), a 149 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 52).

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2016 roku na terenie Polski doszło do:

• 3 347 wypadków drogowych (o 85 więcej niż w sierpniu 2015 r.), w wyniku których:

307 osób poniosło śmierć (więcej o 34), a

4 113 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 42).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 195 wypadków drogowych (o 51 więcej niż w sierpniu 2015 r.), w wyniku których:

13 osób poniosło śmierć (więcej o 1), a

231 osób doznało obrażenia ciała (o 45 więcej).

• 2 996 kolizji drogowych (więcej o 361).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).