STYCZEŃ 2017 - 2017 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

STYCZEŃ 2017

W styczniu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 55 wypadków drogowych (tj. o 1 więcej niż w styczniu 2016 r.), w wyniku których: 2 osoby poniosły śmierć (tyle samo co w ub.r.), a 61 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 6); oraz 2045 kolizji drogowych (więcej o 89).

Według wstępnych danych szacunkowych, w styczniu 2017 roku na terenie Polski odnotowano:

• 1 769 wypadków drogowych (o 261 mniej niż w styczniu 2016 r.), w wyniku których:

149 osób poniosło śmierć (mniej o 15), a

2 148 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 302).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 93 wypadki drogowe (o 3 więcej niż w styczniu 2016 r.), w wyniku których:

- 5 osób poniosło śmierć (o 3 mniej), a

104 osoby doznały obrażenia ciała (o 4 więcej).

• 3 110 kolizji drogowych (więcej o 170).

Infrormacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).