LIPIEC 2017 - 2017 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LIPIEC 2017

W lipcu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (tj. o 29 więcej niż w lipcu 2016 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (tyle samo co w ub. r.), a 109 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 34); oraz 1793 kolizje drogowe (mniej o 133).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2017 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3 232 wypadki drogowe (o 82 mniej niż w lipcu 2016 r.), w wyniku których:

259 osób poniosło śmierć (więcej o 4), a

4 036 osób zostało rannych (mniej o 177).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 165 wypadków drogowych (o 31 więcej niż w lipcu 2016 r.), w wyniku których:

17 osób poniosło śmierć (więcej o 2), a

180 osób doznało obrażenia ciała (o 26 więcej).

• 2 973 kolizje drogowe (mniej o 43).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).