STYCZEŃ 2019 - 2019 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

STYCZEŃ 2019

W styczniu 2019 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 86 wypadków drogowych (tj. o 1 mniej niż w styczniu 2018 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (o 3 więcej), a 113 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 12); oraz 2121 kolizji drogowych (mniej o 251).

Według wstępnych danych szacunkowych, w styczniu 2019 roku na terenie Polski odnotowano:

• 1 912 wypadków drogowych (o 187 mniej niż w styczniu 2018 r.), w wyniku których:

185 osób poniosło śmierć (mniej o 24), a

2 327 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 118).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 136 wypadków drogowych (o 13 więcej niż w styczniu 2018 r.), w wyniku których:

- 17 osób poniosło śmierć (o 5 więcej), a

171 osób doznało obrażenia ciała (o 13 więcej).

• 3 258 kolizji drogowych (mniej o 249).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).