PASY BEZPIECZEŃSTWA - CO WARTO WIEDZIEĆ ? - ENCYKLOPEDIA DROGOWA - Wydział Ruchu Drogowego KSP

ENCYKLOPEDIA DROGOWA

PASY BEZPIECZEŃSTWA - CO WARTO WIEDZIEĆ ?

Data publikacji 18.12.2020

Kto powinien zapinać pasy, a kto jest zwolniony z tego obowiązku? Lekceważąc przepisy ruchu drogowego możemy nie tylko otrzymać mandat karny, ale również narażamy się na obrażenia ciała podczas zdarzenia drogowego…

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa istnieje w Polsce już od dawien dawna. Początkowo dotyczył on tylko osób jadących samochodem na przednich siedzeniach i poza obszarem zabudowanym. Dopiero w 1991 roku został wprowadzony w życie powszechny obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i obejmuje on wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe. Istneją jednak wyjątki, które zwalniają kierowców z korzystania z pasów bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczą one m. in.:

 • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,
 • kobiety o widocznej ciąży,
 • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera,
 • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania,
 • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej,
 • funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych,
 • żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych,
 • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej,
 • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych,
 • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim (...).

Pasy bezpieczeństwa w naszym samochodzie odgrywają bardzo ważną rolę i stanowią najlepszą ochronę dla nas oraz naszych pasażerów. Przytrzymują one nasze ciało, nie pozwalają na przemieszczanie się lub uderzenie o wszelkiego rodzaju elementy znajdujące się w pojeździe. Aby spełniały swoją funkcje muszą jednak być prawidłowo założone, mieć odpowiednią wysokość, przylegać do ciała i  nie mogą być poskręcane. Luźny pas spowoduje przemieszczenie się naszego ciała, co w trakcie wypadku drogowego może skutkować obrażeniami, których przecież możemy uniknąć - jeśli zapniemy prawidłow pas.

Pamiętajmy, że prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa:

 • powinien płasko przylegać do ciała,
 • pas biodrowy ma opinać biodro poniżej brzucha,
 • pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia,
 • pas działa tym skuteczniej, im ściślej przylega do ciała.

Kierowca jadący samochodem, który ma niezapięte pasy bezpieczeństwa, musi liczyć się z konsekwencją otrzymania mandatu karnego w kwocie 100 zł i 2 punktów karnych (art. 97 KW w zw.  z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Natomiast, gdy przewozimy pasażerów, którzy nie zapieli pasów bezpieczeństwa, możemy otrzymać mandat karny w kwocie 100 zł i 4 punktów karnych (art. 97 KW w zw. z art. 39 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 • Na zdjęciu pokazane jest jak należy prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa samochodzie.
  PASY BEZPIECZEŃSTWA
 • Na zdjęciu pokazane jest jak prawidłowo należy zapiąć pasy bezpieczeństwa w samochodzie.
  PASY BEZPIECZEŃSTWA
 • Na zdjęciu pokazane jest jak należy prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa samochodzie.
  PASY BEZPIECZEŃSTWA