SEKCJA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

ul. Karolkowa 46
01-203 Warszawa

tel.
47 723-79-10
47 723-77-86

e-mail: wrd.sps@ksp.policja.gov.pl