Ruch drogowy

SEKCJA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KSP

Data publikacji 02.02.2018

Od dnia 1 grudnia 2008 roku w strukturze Wydziału Ruchu Drogowego KSP istnieje Sekcja Profilaktyki Społecznej. Do jej zadań należy między innymi propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie jak największej liczbie uczestników ruchu drogowego zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach.

Do zadań policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD KSP należy prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych, a w szczególności:

  • spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach,
  • prowadzenie prelekcji dla dorosłych,
  • inicjowanie i przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową,
  • uczestniczenie w festynach i imprezach plenerowych promujących zasady bezpieczeństwa na drogach,
  • przeprowadzanie szkoleń z motorniczymi Tramwajów Warszawskich, kierowcami Miejskich Zakładów Autobusowych, strażnikami Straży Miejskiej,
  • przygotowanie i prowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, na różnych etapach eliminacji.

W 2017 roku policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji uczestniczyli w 2884 spotkaniach, w których udział wzięło 72715 uczestnikowi. Zorganizowali m.in.:

  • spotkania w przedszkolach – 728,
  • spotkania w szkołach podstawowych – 1478,
  • festyny, eventy, szkolenia m.in. motorniczych w Tramwajach Warszawskich, kierujących autobusami w Miejskich Zakładach Autobusowych – 678,
  • egzaminy na kartę rowerową – 4421.

Większość spotkań skierowanych jest do dzieci, które są najbardziej narażone na uczestniczenie w wypadkach drogowych. Edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego i uświadomienie im ich roli, jaką mają do spełnienia w budowaniu ogólnie pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym (jako piesi, rowerzyści, a w przyszłości kierowcy) jest bardzo ważna i niewątpliwie, w perspektywie długoterminowej, zaowocuje trwałą poprawą stanu bezpieczeństwa na warszawskich drogach.

pp