Problem z parkowaniem - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Problem z parkowaniem

Data publikacji 20.01.2010

Ktoś notorycznie parkuje na moim miejscu postojowym w parkingu podziemnym na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Miejsce postojowe nie znajduje się w części wspólnej. Garaż jest w oddzielnym lokalu użytkowym w związku z tym jest to współwłasność i Zarządca nieruchomości twierdzi, że nie ma prawa reagować w tej sytuacji. Proszę o podstawę prawną, która będzie jasno mówiła kto może reagować w ww. sytuacji.

Zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) ustawa ta reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania oraz poza drogami publicznymi, jeśli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Z opisanej sytuacji wynika, iż przedmiotowe miejsce parkingowe znajduje się na terenie nieruchomości, tj. poza drogą publiczną, a popełniony czyn nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym brak jest podstawy prawnej do podjęcia interwencji przez Policję, ponieważ czyn ten nie nosi znamion wykroczenia.

Rozwiązaniem powyższej sprawy może być wniesienie sprawy do sądu na drodze cywilnej.