Żółty "kogut" ostrzegawczy? - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Żółty "kogut" ostrzegawczy?

Data publikacji 19.02.2010

Planuję zainwestować w reklamę na samochodzie jednak mam pewne wątpliwości co do legalności mojego pomysłu. Z tego co zdołałem się dowiedzieć zabronione jest umieszczanie kogutów barwy niebieskiej i czerwonej niezależnie od tego czy działają czy nie. Nie znalazłem informacji zabraniającej umieszczania kogutów barwy żółtej. Nie planuję go w ogóle używać, ma on służyć tylko i wyłącznie jako element reklamy. Czy wolno mi zainstalować takie urządzenie w celach promocyjnych?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu powinien być tak wyposażony, aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu oraz nie zakłócał porządku ruchu na drodze, a zastosowane w nim wyposażenie odpowiadało warunkom określonym w przepisach szczegółowych. Przepisem szczegółowym określającym zakres niezbędnego wyposażenia pojazdów jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32 poz. 262).
Cytowane wyżej rozporządzenie przewiduje montaż na pojeździe światła błyskowego barwy żółtej oraz światła barwy białej z nazwą prowadzonej działalności jedynie dla specyficznych grup pojazdów takich jak np. taksówka, pojazd uprzywilejowany policji czy dla pojazdów wykonujących czynności na drodze lub pojazdów samochodowych, na które ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę. W przedstawionym przypadku nie można zakwalifikować pojazdu do żadnej z powyższych kategorii pojazdów, co w naszej ocenie nie pozwala na montaż na pojeździe przedmiotowych świateł nawet w sytuacji, gdy nie miałyby być one używane.
Nie ma natomiast przeciwskazań prawnych do oklejenia pojazdu z zastrzeżeniem sytuacji, w której umieszczenie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków lub napisów mogłoby ograniczyć czytelność tablic rejestracyjnych (art. 60 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy).