Elektryczny motorower? - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Elektryczny motorower?

Data publikacji 08.07.2011

"Mam pytanie odnośnie wysokości mandatu w przypadku, gdy wyjadę elektrycznym motorowerem bez rejestracji/bez dowodu rejestracyjnego/bez ubezpieczenia OC na drogę publiczną. Przerobiłem swój rower na motorower kupując sobie zestaw o mocy silnika 500W (silnik elektryczny) oraz manetkę gazu. Nie jest to wspomaganie uruchomione pedałowaniem. Czyli mam już motorower elektryczny. Nie wyjeżdżam tym motorowerem na drogę publiczną. Chciałbym się jednak dowiedzieć jaki mandat przewiduje taryfikator?"

Poruszone zagadnienie określone zostało w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 47 ustawy rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

W opisanym przypadku zastosowane rozwiązanie jest niezgodne z ustawą, tak w kwestii działania napędu jak i mocy silnika. Pojazd ten nie spełnia również warunków, jakie wynikają z definicji motoroweru, ponieważ nie jest napędzany silnikiem spalinowym (art. 2 pkt 46 ustawy).

W związku z powyższym, iż wyposażony w ten sposób rower nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla rowerów, kierowanie takim pojazdem po drodze publicznej stanowi naruszenie dyspozycji art. 96 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) w związku z art. 66 ustawy i zagrożone jest grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 do 200 zł.