Rowerzysta na pasie BUS? - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Rowerzysta na pasie BUS?

Data publikacji 11.07.2011

Czy w przypadku, kiedy na drodze jest wydzielony bus-pas rowerzysta powinien jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, czyli po bus pasie czy sąsiadującym (w tym przypadku środkowym) pasie?

Powyższa kwestia uregulowana jest w § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.). 

Zgodnie z powyższym przepisem pas ruchu oznaczony znakiem D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" bądź D-12 "pas ruchu dla autobusów" przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Jeżeli na tym pasie dopuszcza się także ruch innych pojazdów, to na znaku D-11 pod napisem BUS umieszczony jest napis określający rodzaj takich pojazdów np. TAXI.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rowerzysta nie może poruszać się pasem ruchu przeznaczonym dla autobusów oznaczonym znakiem D-11 i D-12.