Kierowanie z ręką w gipsie? - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Kierowanie z ręką w gipsie?

Data publikacji 09.08.2011

Proszę o informacje dotyczące prowadzenia samochodu (skrzynia biegów automatyczna) z ręką w gipsie. Czy są jakieś przepisy, które zabraniają prowadzenia samochodu jeśli ktoś ma rękę w gipsie?

Zgodnie z dyspozycją art. 87 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) kierującym może być osoba, która jest m.in. sprawna pod względem fizycznym.

Podczas kontroli drogowej kierującego policjant dokonuje oceny czy ograniczenia ruchowe prowadzącego pojazd spowodowane kontuzją ręki i założeniem opatrunku gipsowego, mają wpływ na zmniejszenie sprawności fizycznej i mogą negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dlatego też, gdy podczas kontroli policjant dokona oceny, iż istnieje uzasadnione podejrzenie, że stan fizyczny kierującego nie pozwala na sprawne i bezpieczne kierowanie pojazdem, wyda (na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy) dyspozycję, co do dalszego korzystania z pojazdu.