Dowód rejestracyjny? - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Dowód rejestracyjny?

Data publikacji 20.12.2012

Zgodnie z art. 35 Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r., nr 5, poz. 40 ze zm.) każdy pojazd samochodowy państwa - strony konwencji uczestniczący w ruchu międzynarodowym (a więc także samochód na tablicach niemieckich poruszający się w Polsce) powinien być zarejestrowany, a kierujący nim powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający jego rejestrację.

Niemieckie tablice rejestracyjne z czerwonym i żółtym tzw. wyróżnikiem są tablicami krótkoterminowymi. Data umieszczona na wyróżniku wskazuje na termin ważności rejestracji pojazdu, po upływie którego pojazd nie może uczestniczyć w ruchu drogowym.

W sytuacji, gdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym zaopatrzony jest w imitacje tablic (tzw. "klony", dykty) lub data ważności tablic krótkoterminowych jest nieaktualna, należy uznać, że jest on niedopuszczony do ruchu.

W takim przypadku kierujący pojazdem podlega odpowiedzialności z art. 94 § 2 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto w myśl art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) policjant jest zobowiązany uniemożliwić dalsze kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do jego używania. Sytuacja taka jest także fakultatywną przesłanką usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób (art. 130a ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy).