Inwalida na wózku - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Inwalida na wózku

Data publikacji 25.11.2014

Jestem inwalidą poruszającym się na wózku elektrycznym o szerokości 85 cm. Jak mam się poruszać po drodze publicznej?

W rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jest pieszym. Dlatego też, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, w przypadku poruszania się wózkiem inwalidzkim zobowiązana jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. W przypadku korzystania z pobocza lub jezdni, obowiązana jest poruszać się lewą stroną drogi.
Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy i art. 11 ust. 4a - pieszy (a więc również osoba na wózku inwalidzkim) poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.