Kurs i egzamin na kartę rowerową dla 13-latka. - Pytania i odpowiedzi - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pytania i odpowiedzi

Kurs i egzamin na kartę rowerową dla 13-latka.

Data publikacji 31.08.2016

W szkole organizowany był kurs i egzamin na kartę rowerową, ale uczeń w dniu egzaminu nie mógł przystąpić do egzaminu. Gdzie może zdać egzamin na kartę rowerową?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku „o kierujących pojazdami” (Dz. U. 2015 poz. 155 tekst jednolity):
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

  1. dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
  2. dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niewymienionej
    w pkt. 1
    ”.

W sprawie egzaminu na kartę rowerową, należy zwrócić się do Szkoły Podstawowej lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego bądź ośrodka szkolenia kierowców posiadającego poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań – odpowiednio jeśli kandydat na rowerzystę jest uczniem szkoły podstawowej lub nie.