BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2021 - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2021

Data publikacji 02.03.2021

2 marca 2021 r. na terenie działania Komendy Stołecznej Policji będą prowadzone działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2021”. Nadrzędnym celem działań jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków drogowych przez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Należy pamiętać, że kierujący , który nie stosuję się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa zagraża nie tylko sobie , ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, dla którego nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierującego zmniejsza szanse na przeżycie.