PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NURD - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NURD

Data publikacji 01.03.2021

W dniu 26 lutego 2021 r. policjanci garnizonu stołecznego przeprowadzili działania kontrolno - prewencyjne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W trakcie działań funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów, jak również na każde zachowania niezgodne z prawem jakich dopuścili się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Efektem prowadzonych działań było ujawnienie przez policjantów 845 wykroczeń popełnionych przez kierujących, w tym 118 wykroczeń wobec pieszych. Ponadto ujawniono 58 wykroczeń  popełnionych przez pieszych oraz 70 przez rowerzystów.

Głównymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych było przechodzenie w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz poruszanie się nieprawidłową stroną drogi. Natomiast przez rowerzystów jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych czy jazda po chodniku.

Jeśli zaś chodzi o nieprawidłowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych to wśród nich należy wymienić: wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych.

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby przestrzegali zasad ruchu drogowego, a co za tym idzie zadbali o bezpieczeństwo własne oraz innych osób znajdujących się na drodze !!!