„PRZEWOZY 2021” - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

„PRZEWOZY 2021”

Data publikacji 31.03.2021

W dniu 30.03.2021 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrolę przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób oraz kierujących pojazdami TAXI na terenie m.st. Warszawy.

Funkcjonariusze skupili się m.in. na sprawdzaniu stanu technicznego pojazdów, ich prawidłowego oznaczenia i wyposażenia, a także na kontroli dokumentacji uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego (licencje, badania lekarskie, badania psychologiczne, itp.). Ponadto policjanci badali stan trzeźwości kierujących, a w przypadku obcokrajowców dodatkowo legalność pobytu na terytorium RP.

Policjanci w trakcie działań skontrolowali 29 pojazdów, w wyniku czego ujawnili 10 naruszeń wynikających z Ustawy o Transporcie Drogowym. Zostało nałożonych 10 mandatów karnych na łączną sumę 12 250 zł oraz sporządzono 6 wniosków o ukaranie do Sądu. Ponadto ujawniono 2 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami,
1 poszukiwaną osobę, 2 podrobione blankiety prawa jazdy oraz 1 podrobioną pieczęć stacji kontroli pojazdów.

W pierwszym kwartale 2021 r. policjanci w ramach działań  „Przewozy 2021” skontrolowali 271 pojazdów, w wyniku czego ujawnili 81 naruszeń Ustawy o Transporcie Drogowym, nałożyli 134 mandaty karne, sporządzili 41 wniosków o ukaranie do Sądu oraz zatrzymali 30 dowodów rejestracyjnych.  Dodatkowo ujawnili  21 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami, 1 poszukiwaną osobę i 13 podrobionych blankietów uprawnień do kierowania.

Przedmiotowe działania będą kontynuowane przez cały 2021 r. i mają za zadanie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości dotyczące przewoźników, dzięki czemu pasażerowie korzystający z ich usług będą mogli pewnie i bezpiecznie dotrzeć do celu.