"PRZEWOZY 2021" - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

"PRZEWOZY 2021"

Data publikacji 08.04.2021

Policjanci warszawskiej „drogówki” przeprowadzili działania „Przewozy 2021”, które były ukierunkowane na kontrolę przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób na terenie m. st. Warszawy. Podczas prowadzonych działań policjanci kontrolowali autobusy, ciężarówki i pojazdy TAXI, którymi przewożone były osoby i rzeczy. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny pojazdów, uprawnienia do kierowania, dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego, jak również stan trzeźwości kierowców.

Policjanci w trakcie działań skontrolowali 25 pojazdów, w wyniku czego ujawnili 9 naruszeń wynikających z Ustawy o Transporcie Drogowym. Zostało nałożonych 16 mandatów karnych na łączną sumę 14 700 zł oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto ujawniono 6 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami i jedną osobę znajdującą się pod  wpływem środka odurzającego. Ujawniono również 3 podrobione blankiety prawa jazdy oraz zatrzymano 4 dowody rejestracyjne i jedno prawo jazdy. Deportowano jedną osobę.

Przedmiotowe działania będą kontynuowane przez cały 2021 r. i mają za zadanie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości dotyczące przewoźników, dzięki czemu pasażerowie korzystający z ich usług będą mogli pewnie i bezpiecznie dotrzeć do celu.