"PRZEWOZY 2021" - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

"PRZEWOZY 2021"

Data publikacji 14.04.2021

W dniu 13 kwietnia br. policjanci warszawskiej „drogówki” przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej działania „Przewozy 2021”. Działanie ukierunkowane były na kontrolę przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób na terenie m. st. Warszawy.

Należy pamiętać, że na kierowcach i przewoźnikach wykonujących przewozy pasażerskie ciąży ogromna odpowiedzialność. To od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie, a nawet życie osób podróżujących. Dlatego też podczas prowadzonych działań policjanci kontrolowali autobusy, ciężarówki i pojazdy TAXI,  którymi przewożone były osoby i rzeczy. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny pojazdów, uprawnienia do kierowania, dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności  w zakresie transportu drogowego, jak również stan trzeźwości kierowców.

Policjanci w trakcie działań skontrolowali 23 pojazdy, w wyniku czego ujawnili 7 naruszeń wynikających z Ustawy o Transporcie Drogowym. Zostało nałożonych 7 mandatów karnych na łączną sumę 6500 zł oraz sporządzono 5  wniosków o ukaranie do Sądu. Ponadto ujawniono 3 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami oraz 2 podrobione blankiety prawa jazdy. Deportowano 1 osobę.

Przedmiotowe działania będą kontynuowane przez cały 2021 r. i mają za zadanie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości dotyczące przewoźników, dzięki czemu pasażerowie korzystający z ich usług będą mogli pewnie i bezpiecznie dotrzeć do celu.