BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - "REPLAY" - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - "REPLAY"

Data publikacji 07.05.2021

Dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, będzie możliwy stopniowy powrót do normalnej pracy szkół. Dlatego też jako policjanci odpowiedzialni w szczególności za bezpieczeństwo na drogach chcemy również przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że „bezpieczna droga do szkoły”, to nie tylko czas kiedy rozpoczynamy jak co roku naukę we wrześniu, ale przez cały rok szkolny.

Mamy nadzieję, że powracający do szkół uczniowie będą stosowali zasady bezpieczeństwa, które przekazywali im nauczyciele, ale także policjanci profilaktycy w prowadzonych codziennie zajęciach on-line. Z uwagi na spodziewane wzmożone natężenie   ruchu, apelujemy również do kierowców, aby wykazali się zwiększoną uwagą w rejonie szkół, a w szczególności przy przejściach dla pieszych. Tu należy podkreślić, że przy wielu szkołach w trosce o uczniów pracują osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię tzw. „STOPki”. Osoby te posiadają specjalistyczne przeszkolenie oraz uprawnienia, dlatego też jako uczestnicy ruchu musimy pamiętać, że mamy bezwzględny obowiązek stosowania się do ich poleceń.

Codzienna edukacja, budowanie świadomości i dobrych nawyków jest bardzo ważne i to już od najmłodszych lat.

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki wg. MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach