DZIAŁANIA "PRĘDKOŚĆ" - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

DZIAŁANIA "PRĘDKOŚĆ"

Data publikacji 13.05.2021

W dniu 14 maja 2021 r. policjanci ruchu drogowego w całej Polsce przeprowadzą działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „PRĘDKOŚĆ”, których celem jest zmniejszenie ryzyka powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Policjanci ruchu drogowego skontrolują maksymalną liczbę kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość. Jest ona bowiem jedną z najczęściej wymienianych przyczyn powstawania wypadków drogowych.

Policjanci będą kontrolować prędkość zarówno na posterunkach, jak i z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w videorejestratory. Wszystkie załogi wyposażone będą w przyrządy kontrolno – pomiarowe, a w szczególności w laserowe mierniki prędkości z wizualizacją.

Należy pamiętać, że kierujący, który nie stosuję się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa zagraża nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, dla którego nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierującego zmniejsza szanse na przeżycie.

 

Pośpiech to zły doradca na drodze,
dlatego funkcjonariusze apelują o zachowanie zdrowego rozsądku
i jazdę z dopuszczalną prędkością.